Oslo mållag

Oslo mållag er det største lokallaget under Noregs Mållag, og hadde ved utgangen av 2018 over 600 medlemmer. Me arbeider mellom anna med å styrka nynorsk som sidemål. Sjå Oslo mållag på Facebook for oppdateringar.

Ynskjer du å melda deg på e-postlista vår, og få informasjon om arrangement og anna som er relevant, kan du senda ei tom melding til oslo-maallag-join@oslomållag.no eller gå hit. Me sender sjeldan meir enn ei melding i månaden.

Kontakt Oslo mållag på post@oslomållag.no eller gjennom kontaktskjemaet:

Di e-postadresse:
Namn:
Melding:

Styret 2019-20:
Leiar: Ellen Hellebostad Toft (ellenhtoft@gmail.com)
Nestleiar: Vegard T. Foseide (vegard.t.foseide@gmail.com)
Økonomiansvarleg: Ole Jan Borgund (olejanborgund@hotmail.com)
Styremedlem: Liv Eldegard Talle (liv.talle@gmail.com)
Styremedlem: Mads Rage (ragemads@gmail.com)

Varamedlemmer:
1. vara: Sigrid S. Botheim (sigrid.botheim@sprakradet.no)
2. vara: Geir Egil Eiksund (geir.egil@gmail.com)
3. vara: Jorunn S. Thingnes (jorunnthingnes@hotmail.com)


Oppdatert november 2019.