Oslo-maallag -- Oslo mållag si e-postliste

 

Om Oslo-maallag

Velkomen til Oslo mållag si e-postliste. Lista vert nytta til å informera om arrangement og anna til medlemmer og andre interesserte. Me sender sjeldan meir enn om lag ei melding i månaden.

Beste helsing styret.

Melda deg på Oslo-maallag

Du kan melda deg på Oslo-maallag ved å fylla ut informasjon nedanfor.

  Di e-postadresse:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva inn eit passord, eller få eit automatisk dersom du ikkje skriv noko. Det er ikkje sikkert du får bruk for det, men passordet gir tilgang til innstillingane dine. Ikkje nytt eit verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via e-post. Du kan seinare be om å få passordet tilsendt, eller endra det.
  Ynskt passord:  
  Ynskt passord ein gong til:  
  Vel språk for meldingar:  
Medlemmer av Oslo-maallag

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen Oslo-maallag), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten Oslo-maallag administreres av oslo-maallag-owner at xn--oslomllag-92a.no
Administrativ side for Oslo-maallag (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på xn--oslomllag-92a.no

Delivered by Mailman
version 2.1.38
Python Powered GNU's Not Unix